• 1923: NVO „Save the Children“ (Zaštitimo decu) usvaja deklaraciju u pet tačaka koja se odnosi na prava deteta, a nosi naziv Ženevska deklaracija.
  • 1924: Društvo dece preuzima Deklaraciju.
  • 20. novembra 1959: Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvaja Deklaraciju o pravima deteta. U njoj se izriču deset osnovnih principa za dobrobit i zaštitu dece. Dete se priznaje kao osoba koja ima pravo na ostvarivanje svih svojih prava.
  • 1979: Generalna skupština SAD-a 1979. godinu proglašava kao „Međunarodnu godine deteta“.
  • 20. novembra 1989: Generalna skupština Ujedinjenih Nacija usvaja Međunarodnu Konvenciju o pravima deteta.
  • 20. decembra 1993: Luksemburški Parlament ratifikuje pomenutu Konvenciju.
  • 25. maja 2000: Fakultativni Protokol uz Konvenciju prava deteta o uključenju dece u oružane sukobe, potvrđen je zakonom od 25. aprila 2003. godine.
  • 25. maja 2000: Fakultativni Protokol uz Konvenciju prava deteta, koji se odnosi na prodaju dece i dečju pornografiju, potvrđen je zakonom od 16. jula 2011. godine.

 


 

 

ORK Kontakt Kids

OKaJu Kontakt 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Kontakt ORK 

Agrandir la carte © Google Maps

Go to top