Šta zapravo znači Ombuds-Komitet za prava deteta(*) ?

(*) Ombuds-Comité fir d'Rechter vum Kand (ORK)

 • Ombudsman je reč poreklom iz švedskog jezika i znači „posrednik“.
 • Ombuds-Komitet za prava deteta je osnovan zakonom donetim 25. jula 2002. godine. Njegove članove imenuje Veliki vojvoda i oni obavljaju zadatke potpuno neutralno i nezavisno.
 • Njihov zadatak se sastoji u tome da brinu o primeni Konvencije za prava deteta potpisanoj 20.11.1989. godine u Njujorku i ratifikovane u Luksemburgu 20. decembra 1993. godine.

Ko može zatražiti usluge Ombudsmana za prava deteta(*) ?

(*) Ombudsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)

 • Svako dete ili adolescent mlađi od 18 godina čija se prava ne poštuju na bilo koji način. Oni imaju prvo da se slobodno izraze i da saopšte svoj stav. Da bi to učinili, nije potrebno da pišu zvaničan dopis, e-mail ili telefonski poziv su sasvim dovoljni.
 • Roditelji ili zakonski određeni staratelji maloletnog deteta čija prava nisu poštovana.
 • Udruženja i institucije koje vode brigu o deci i žele da prijave zloupotrebu koja nije u skladu sa odredbama Konvencije o pravima deteta, niti sa nacionalnim zakonodavstvom.
 • Ombuds-Komitet može intervenisati na sopstvenu inicijativu u situacijama u kojima konvencija o pravima deteta nije pravilno primenjena.

Kako stupiti u kontakt sa Ombudsmanom za dečja prava(*)?

(*) Ombudsman fir d'Rechter vum Kand (ORK)

 • Predsednika Komiteta možete kontaktirati direktno. On prima stranke nakon zakazanog razgovora.
 • Možete ga kontaktirati i pismenim putem i svako njegovo delovanje je besplatno. Predsednik i članovi Komiteta su u obavezi da čuvaju poslovnu tajnu. Veoma je važno da deca znaju da niko drugi neće saznati ono što su rekla braniocu, ukoliko to sama ne žele.
 • Predsednik takođe interveniše u tačno određenim hitnim slučajevima; ukoliko je potrebno, stupa u kontakt sa drugim organizacijama i u ozbiljnijim slučajevima, može pokrenuti i sudski postupak.
   

ORK Kontakt Kids

OKaJu Kontakt 

Ombudsman fir Kanner a Jugendlecher
Mënscherechtshaus 

65, route d’Arlon
L-1140 Luxembourg
Notre nouveau no de téléphone : 28 37 36 35
Kontakt ORK 

Agrandir la carte © Google Maps

Go to top